İnsan sağlığı bedensel olduğu kadar sosyal ve psikolojik etmenlere  de bağlıdır. Yıllardan beri insan sağlığını tehdit eden amansız bir hastalıkla ilgili bilgi birikimi ve geleceğe yönelik düşüncelerimizi değerlendirdiğimizde beslenme, sosyal ve psikolojik durumun önemi giderek daha belirgin olmaktadır.